padangu prekyba lt

Garantijos

14 dienų pinigų grąžinimo garantija
Padanguprekyba.lt suteikia 14 dienų pinigų grąžinimo garantiją, jei Pirkėjas nusprendžia, jog nori prekės atsisakyti. Pirkėjas gali grąžinti prekę ir atgauti už ją sumokėtus pinigus arba prekę pakeisti kita, jei grąžinama / keičiama prekė nebuvo naudota. Prekės keitimo / grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas.
Pirkėjas, norėdamas grąžinti prekę, turėtų laisva forma kreiptis į Pardavėją tinklapio kontaktų skiltyje nurodytu adresu arba el.paštu su prašymu nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį per 14 dienų nuo prekių perdavimo dienos, nurodydamas savo kontaktus ir/ar prekės užsakymo Nr. Pardavėjas, gavęs grąžintą prekę ir įsitikinęs, jog prekė nebuvo naudota, ne vėliau nei per 3 d.d. grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.


Nekokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas

Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, Padanguprekyba.lt įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis 2014-07-22 Vyriausybės nutarime Nr. 738, kurių 18 punkte įtvirtinta, kad netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis.


Garantijos prekėms
Padanguprekyba.lt visoms pasiūloje esančioms lengvųjų automobilių bei motociklų prekėms suteikia mažiausiai 2 metų garantiją.
Dažnu atveju, padangų gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja visą padangos tarnavimo laikotarpį, jei padanga buvo eksploatuojama teisingai.

Jei manote, kad Jūsų įsigytos padangos turi gamyklinių defektų, nedelsdami kreipkitės į Padanguprekyba.lt administraciją. Perduodant padangas ar ratlankius ekspertizei atlikti, būtina vadovautis šiais punktais:
1. Pirkėjas turi turėti prekės įsigijimą patvirtinančius dokumentus.
2. Padanga turi būti nenumontuota nuo ratlankio.

Gamintojui ar jo atstovui nustačius gamyklinį padangos broką, Pirkėjui bus grąžinti visi už prekę sumokėti pinigai.

Gamyklinis brokas nepripažįstamas, jei:
matomi mechaniniai padangos pažeidimai;
nustatoma, jog padanga buvo naudojama su netinkamu ratlankiu;
padanga buvo naudojama esant netvarkingai automobilio važiuoklei;
nebuvo laikomasi apkrovos bei greičio normų;
padangos vidinis slėgis buvo neprižiūrimas;
padanga buvo naudojama ne pagal paskirtį ar ant netinkamos transporto priemonės.


Ginčų sprendimo būdai
Visi nesutarimai, kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
Vartotojai visada gali kreiptis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą – Valstybinę Vartotojų Teisių Apsaugos Tarnybą (VVTAT). Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galima pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. [email protected], tel 8 5 262 6751, faks (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/
 

Prekyba internetu vyksta įprasta tvarka!

Prekių pristatymas nevėluoja.

Nuotolinio atsiskaitymo būdai.

Bekontaktis prekių pristatymas Jūsų nurodytu adresu.

Jei turite klausimų – mielai atsakysime telefonu arba elektroniniu paštu.