padangu prekyba lt

Privatumo politika

1.1 Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis UAB “Vilniaus padangos“, juridinio asmens kodas 303283026, adresas Ukmergės g. 246, Vilnius (toliau – Mes arba UAB „Vilniaus padangos“), priklausančiai ir valdomai internetinei svetainei www.padangųprekyba.lt

1.2 UAB „Vilniaus padangos“ gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

3. Duomenų pateikimas

3.1 Užsakymo ar registracijos formoje Jūs turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ar užsakymą arba apriboti Jūsų galimybes naudotis interneto parduotuve. Jūsų duomenims pasikeitus, prašome juos nedelsiant atnaujinti.

4. Tiesioginė rinkodara

4.1 Jūsų duomenis (el. pašto adresas ir telefono numeris) tiesioginės rinkodaros tikslu naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas:

4.2 suvedant savo asmens duomenis prenumeruojant naujienlaiškį interneto svetainėje www.padanguprekyba.lt skiltyje „Naujienlaiškis“;

4.3 Interneto svetainės www.padanguprekyba.lt registracijos formoje pažymėdami, jog sutinkate gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus;

4.4 UAB „Vilniaus padangos“ administruojamose parduotuvėse pateiktose anketose pažymint, kad sutinkate gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

4.5 Bet kuriuo atveju, Jūs visada turėsite galimybę atsisakyti naujienų sekdami nuorodas naujienlaiškyje. Jeigu esate užsiregistravęs www.padanguprekyba.lt interneto svetainėje, savo privatumo parametrus ir sutikimus su tiesiogine rinkodara galite valdyti prisijungęs prie savo paskyros.

5. Pasirinkimo laisvė

1. Jūs patys sprendžiate, kokius savo duomenis atskleisti. Nutarę neatskleisti savo duomenų, Jūs prarandate galimybę naudotis kai kuriais interneto svetainės www.padanguprekyba.lt ištekliais. Pavyzdžiui, vartotojai, nusprendę neužsisakyti nemokamų naujienlaiškių, negaus išskirtinių pasiūlymų, informacijos apie įvairias akcijas bei loterijas.

6. Užklausų pateikimas

1. Jūsų duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir žinutės tekstas) užklausų administravimo ir atsakymų pateikimo tikslu naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums suvedant savo asmens duomenis ir žinutę interneto svetainėje www.padanguprekyba.lt skiltyje „Turite klausimų? Ar nusiskundimų?“. Jums nepateikus šių asmens duomenų UAB „Vilniaus padangos“ negalės atsakyti į Jūsų užklausą.

7. Registracija

7.1 Jūsų duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, lytis, gimimo data, nuotrauka, dominanti informacija, vaikų vardai, lytis, gimimo datos) www.padanguprekyba.lt paskyros administravimo tikslu naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums suvedant savo asmens duomenis interneto svetainėje www.padanguprekyba.lt registruojant naują paskyrą. Jums neužpildžius privalomų registracijos laukų, UAB „Vilniaus padangos“ negalės sukurti Jūsų paskyros.

8. Kandidatų asmens duomenys

8.1 Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus arba pateikė per interneto svetainę www.padanguprekyba.lt, asmens duomenis (vardas ir pavardė, el. pašto adresas, CV, motyvacinis laiškas, pozicija ir kt. pateikti duomenys) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu. Kandidatų asmens duomenis saugome tol, kol vyksta atranka į konkrečia poziciją. Ilgiau duomenys saugomi tik tuo atveju, jei gaunamas kandidato sutikimas.

8.2 Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų.

9. Duomenų saugojimo terminas

9.1 Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.

9.2 Jūsų registracijos duomenis mes saugome tol, kol turite galiojančią paskyrą interneto svetainėje www.padanguprekyba.lt
9.3 Jūsų užklausų duomenis saugome tol kol yra nagrinėjamas pateiktas klausimas ir 3 metus po konsultacijos suteikimo.

9.4 Pasibaigus atrankos į konkrečią darbo poziciją UAB „Vilniaus padangos“ laikotarpiui, mes ištriname kandidatų atsiųstus CV ir kitus duomenis, nebent esame gavę kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad galėtume pasiūlyti darbo poziciją. Tokiu atveju kandidato asmens duomenis saugome iki 1 metų nuo tokių duomenų gavimo momento.

10. Duomenų perdavimas

10.1 Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, teikiantiems Jūsų www.padanguprekyba.lt internetinėse parduotuvėse užsakytų prekių ar paslaugų pristatymo, suteikimo ar kitas su Jūsų užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti www.padanguprekyba.lt internetines parduotuves ir saugoti jose esančius duomenis, taip pat tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka, pvz., Lietuvos Respublikoje veikiantiems teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

11. Informacija apie nepilnamečius

11.1 Mes patariame tėvams ir globėjams išmokyti savo vaikus atsargiai ir atsakingai naudoti savo asmens duomenis internete. Nepilnamečiai neturėtų pateikti savo asmeninių duomenų svetainėse be savo tėvų ar globėjų sutikimo. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija; visų nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

12. Nuorodos į kitus interneto puslapius

12.1 Šios privatumo nuostatos taikomos interneto svetainei www.padanguprekyba.lt. Pradžios tinklalapyje gali būti nuorodų į tinklalapius, kuriems šios privatumo nuostatos netaikomos. Išeidami iš mūsų svetainės susipažinkite su kitų tinklalapių, kurie gali naudoti Jūsų asmeninę informaciją, privatumo nuostatomis.

13. Slapukai

13.1 Į jūsų kompiuterį www.padanguprekyba.lt gali įrašyti slapukų (angl. cookies). Slapukas – tai mažas duomenų rinkinys, kuris naudojamas, renkant tam tikrą informaciją apie jūsų kompiuterį. Pavyzdžiui, ar dažnai lankotės mūsų svetainėje, ką veikiate apsilankę. Duomenų rinkiniuose nėra asmeninės informacijos, bet jei teikiate tokią informaciją mums, pavyzdžiui, registruodamiesi mūsų svetainėje, tai gali būti nuoroda į informaciją, esančią duomenų rinkinyje. Jūs galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios ar kitos svetainės savybėmis.

14. Duomenų apsauga

14.1 Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

14.2 UAB „Vilniaus padangos“ imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

15. Jūsų teisės

15.1 Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

15.2 prašyti, kad UAB „Vilniaus padangos“ leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

15.3 teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

15.4 teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

15.5 teisę atšaukti sutikimą;

15.6 teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

15.7 Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis prisijungę prie savo paskyros arba kreipdamiesi į UAB „Vilniaus padangos" elektroniniu paštu adresu [email protected] , arba registruotu paštu adresu Verkių g.46, Vilnius.

16. Galiojimas ir pakeitimai

16.1 Ši privatumo politika galioja nuo 2019-10-01. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją www.padanguprekyba.lt internetinių parduotuvių interneto svetainėje www.padanguprekyba.lt. Privatumo politikos pakeitimai ir / ar papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo www.padanguprekyba.lt internetinės parduotuvės svetainėje momento.

16.1 Jei dėl šios politikos nuostatų Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis šios politikos 14.2 punkte nurodytais elektroninio pašto ar registruoto pašto adresais.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1 Šioms Privatumo nuostatoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šių nuostatų vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei dėl šių privatumo nuostatų aprašymo Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu [email protected]

Prekyba internetu vyksta įprasta tvarka!

Prekių pristatymas nevėluoja.

Nuotolinio atsiskaitymo būdai.

Bekontaktis prekių pristatymas Jūsų nurodytu adresu.

Jei turite klausimų – mielai atsakysime telefonu arba elektroniniu paštu.